Galeria fotografii

Prezentacja pasiek

Udział w uroczystościach kościelnych i państwowych

Jubileusz 25-lecia
Koła Pszczelarzy w Wierzchosławicach i Pleśnej

Wycieczki i spotkania towarzyskie

Szkolenie pszczelarzy

Kurs specjalistyczny z zakresu intensywnej gospodarki pasiecznej

Wycieczka szkoleniowa - Bieszczady

Sadzenie drzew i krzewów miododajnych