Kurs specjalistyczny z zakresu intensywnej gospodarki pasiecznej

9 członków Koła Pszczelarzy w Wojniczu uczestniczyło w szkoleniach organizowanych przez Pogórski Związek Pszczelarzy w Tarnowie w oparciu o środki pochodzące z budżetu państwa i Komisji Europejskiej w ramach projektu nr 157/2006.
Kurs specjalistyczny z zakresu intensywnej gospodarki pasiecznej odbył się w Kamiannej – Dom Pszczelarza w dniach 26 – 28 luty i 16 – 18 kwiecień 2007r. Uczestnicy otrzymali Certyfikaty z ukończenia szkolenia.