Informacje ze Zjazdu Pogórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie


Dnia 2 lutego 2013r. odbył się Zjazd PgZP w Tarnowie, na którym wybrano nowy Zarząd Związku.

Zarząd:
Prezes – Leszek Bodzioch,
V-ce Prezes – J. Horyń,
Sekretarz - T. Turlej,
Skarbnik – Bolesław Nowak,
Członkowie Zarządu : Barwacz Z., Burnatowski B., Kantor P., Kozioł A., Smoleń T.

Komisja rewizyjna:
Urban R., Haraf Aldona , Motyka S.

Sąd koleżeński:
Michałowski J., Pławecki Stefan, Kozioł W., Barnaś Wł., Początko M.

Delegaci na Zjazd Polskiego Związku Pszczelarskiego:
L. Bodzioch, J. Horyń, Bolesław Nowak , A. Radwan.  A. Stańczyk (rezerwowy).