Zebranie Koła Pszczelarzy w Wojniczu

z dn. 11. 03. 2018

1.     Otwarcie zebrania

·        Zamówienia na pakiety, odkłady i sprzęt pszczelarski.

·        Szkolenie na temat: Przygotowanie pszczół do rozwoju wiosennego.

·        Omówienie sadzenia drzew miododajnych i roślin motylkowych.

·        Prezes Koła mgr inż. Stefan Pławecki z uwagi na stan zdrowia wniósł o przyjęcie rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa i zaproponował o przekazanie tych obowiązków
W-ce prezesowi Adamowi Nitsch.  Pan Adam Nitsch wyraził zgodę na pełnienie funkcji Prezesa do najbliższego zebrania sprawozdawczo-wyborczego tj. do lutego 2019 roku.

·        Dyskusja.

2.     Zakończenie Zebrania.

Prezes Koła Pszczelarzy w Wojniczu

Zdjęcia 1-4

 

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY PRZEZ PSZCZELARZA

·         lokalizacja pasieki w terenie nieodpowiednim tzn. wilgotnym, zacienionym, o północnej wystawie, narażonym na silne wiatry

·         lokalizacja w terenie przepszczelonym lub umieszczenie zbyt dużej ilości uli w jednym miejscu. /na 1 km2 może przypadać 5-7 rodzin/

·         lokalizacja w terenie o słabych pożytkach szczególnie brak dostatecznej ilości pyłku

·         niewłaściwe stosowanie produktów leczniczych

·         stosowanie substancji chemicznych o niesprawdzonym działaniu na pszczoły

·         używanie środków które nie zostały dopuszczone do stosowania np. soda kaustyczna

pamiętaj że:

·         klartan był skuteczny ale waroza się uodporniła

·         leczenie apiwarolem na wiosnę 1-2 zabiegi, a następnie po lipie 2 zabiegi

jesienią 3-4 zabiegi wrzesień październik

·         leczenie Biowarem sierpień wrzesień 95% skuteczności

·         leczenie Baywarolem 8 tygodni latem 30 do 40% skuteczności

·         leczenie przez stosowanie ramki pracy /doskonała pułapka na warozę/

·         nie należy moczyć ramek w sodzie/pszczoły nawet po wypłukaniu mogą się poparzyć/

·         dawka może uczynić substancję toksyczną

·         musisz zadbać o mikroflorę pożyteczną w ulu

·         kwasy organiczne octowy, szczawiowy, tymol są bardzo szkodliwe dla pszczół nie wolno ich polewać tymi substancjami/jedynie mlekowym 65% można opryskać pszczoły a mrówkowy stosować jeśli temperatura jest powyżej 150 C i nie wyższa niż 250 C /można pszczoły poparzyć/

·         dbamy o temperaturę w gnieździe

·         zapewniamy dostęp do wody czystej i ciepłej!

Zmiany chorobowe czerwiu otwartego

·         sprawdzamy czy larwy nie ulegają przebarwieniu /nie mogą zamierać/

·         czerw zasklepiony wieczko nie może się zapadać, otworki w wieczku świadczą o pojawieniu się zgnilca

·         jeśli wolnych komórek na plastrze w obrębie czerwiu jest więcej niż 20% to pierwszy sygnał dla pszczelarza żeby o taką rodzinę zatroszczyć się w sposób szczególny

Ceny leków dopuszczonych do leczenia w 2018


refundacja wynosić będzie nie więcej niż 90% wartości netto zakupionych leków

 

Karmienie i zimowanie

·         karmienie - powinno być zakończone do 15 września

·         zapas pokarmu zimowego powinien wystarczyć aż do pierwszych pożytków wiosennych, czyli do końca kwietnia.

·         pokarm musi być idealnie rozpuszczony w ciepłej wodzie /bez kryształków/

·         ważna jakość cukru

·         syropy typu Apifood, Apiinvert mogą ulegać krystalizacji wszystko zależy od miejsca i temp przechowywania bo glukoza sktystalizuje a fruktoza zawiera dużo HMF substancji bardzo szkodliwej wręcz toksycznej dla pszczół.

·         należy zapewnić dobrą wentylację uli /nie doprowadzi do zawilgocenia/

·         odpowiednio zabezpieczyć ule przed atakami gryzoni, ptaków i drapieżników

·         gniazda zacieśnić szczególnie wczesną wiosną /pozostawienie zbyt obszernych gniazd oraz zimowanie na starych ciemnych plastrach jest bardzo ryzykowne/

 

Doniesienia prasowe:

·         Fińscy naukowcy testują szczepionkę przeciw zgnilcowi amerykańskiemu. Szczepionka wynaleziona przez fińskich naukowców polega na podaniu patogenu matce pszczelej, co powoduje, że w składanych przez nią jajach znajdują antygeny bakterii. Larwy rozwijające się z tych jaj produkują białka odpornościowe skierowane przeciwko tej bakterii.