Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 06.02.2011r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.
Podczas zebrania przedstawiono sprawozdanie z działalności Koła Pszczelarzy w Wojniczu w kadencji 2007 -2011 (Prezes, Skarbnik, Komisja Rewizyjna). Wręczono odznaczenia związkowe, a także dokonano wyboru zarządu, komisji rewizyjnej i delegatów na Zjazdy PgZP.