Program obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Programowego członków.
02. 02. 2014

 1. Otwarcie obrad, powitanie gości i członków. Podpisanie listy obecności, stwierdzenie kworum, przyjęcie nowych członków.

 2. Odczytanie protokołu z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego z 2012 r. (Sekretarz Oskar Ropelewski)

 3.  Informacja o pracach Podgórskiego Związku Pszczelarzy w Tarnowie( mgr Bolesław Nowak – skarbnik PgZP)

 4. Sprawozdanie z działalności Koła Pszczelarzy w Wojniczu w 2013 roku.

 5. Dyskusja nad sprawozdaniami.

 6. Udzielenie absolutorium Zarządowi za 2013 rok.

 7. Wybory uzupełniające w miejsce wakatów. Sekretarz zarządu, Członek KR, 1 delegat.

 8. Wystąpienia zaproszonych Gości i propozycje współpracy z Kołem.

 9. Podjęcie uchwał w sprawie wniosków, zatwierdzenie programu działania, budżetu i kalendarza zebrań na 2014 rok.

 10. Udzielenie odpowiedzi na pytania, zebranie składek członkowskich, opłat ubezpieczenia pszczelarzy OC.
  Składka członkowska 35 zł,
  Składka ulowa 2zł
  Składka od rodziny pszczelej, 5,50
  składka ubezpieczenia OC do 50 rodzin pszczelich.

 11. Zakończenie Zebrania.

Prezes Koła Pszczelarzy w Wojniczu
mgr inż. Stefan Pławecki

Galeria zdjęć