Zagrożenia i perspektywy rozwoju pszczelarstwa

 

W obecnych czasach istnieje wiele zagrożeń dla pszczół i pszczelarzy i nie tylko w naszych okolicach, ale w całym kraju.

Do największych zagrożeń trzeba zaliczyć choroby pszczół a zwłaszcza: warroza, nozema i grzybica wapienna i zatrucia środkami ochrony roślin.

Warroza to groźny pasożyt pszczół i nęka je aż do całkowitego zniszczenia całej rodziny pszczelej. Na terenie naszej gminy warroza pojawiła się na początku lat 80-tych, a największe szkody wyrządziła w 1987 roku, kiedy to przepadło 305 rodzin pszczelich. W latach kolejnych nasi pszczelarze poprzez systematyczne szkolenie i organizacyjne wspieranie w zaopatrywaniu w leki na walkę z warrozą, nasi pszczelarze bardzo skutecznie prowadzili walkę z warrozą. W ostatnim roku pszczelarze zauważyli mniejszą skuteczność leków w walce z warrozą, dlatego zbieramy informacje o przyczynach ich nieskuteczności i rozpoczynamy szkolenia na temat skutecznych metod zwalczania warrozy.

Nozema występuje z różnym nasileniem w okresach zimowych i na wiosnę.

Grzybica wapienna nasiliła się w latach 1986 i 1987, a obecnie występuje sporadycznie.

W mniejszym stopniu, ale stale zagrażają pszczołom zatrucia środkami chemicznymi nieumiejętnie stosowanymi przez rolników, sadowników oraz osoby wykonujące zabiegi ochrony roślin.

Pszczelarstwu i pszczołom zagraża także stałe zmniejszanie się pożytków pszczelich. Wycinane są drzewa i krzewy miododajne a zwłaszcza lipy i akacje, a za mało sadzi się tych drzew. Poważnie zagraża pszczelarstwu import miodów tańszych, dotowanych. Miody te są zwykle złej jakości, bez enzymów i innych walorów biologicznych i smakowych. Poważny problem stojący przed pszczelarzami to brak następców do przejmowania pasiek od rodziców i znajomych pszczelarzy, uczulenia na jad pszczeli oraz brak opłacalności w produkcji pasiecznej. Wiele z tych zagrożeń można wyeliminować i ograniczyć, ale bez pomocy ze strony państwa i władz lokalnych, organizacje związkowe nie dadzą rady utrzymać stan napszczelenia w Wojniczu na poziomie obecnym.

 

Analiza rozmieszczenia pasiek i stopnia napszczelenia koła

 

Lp

Miejscowość

Obszar

UR/ha

Powierzchnia lasów w ha

Powierzchnia krzaków w ha

Powierzchnia w km2łączna

Ilość pszczelarzy

Ilość pni

Ilość pni

na km2

1.   

Więckowice

283,76

4,29

7,39

3,0

3

54

18

2.   

Wojnicz

850,18

12,5

7,47

8,7

13

240

27,59

3.   

Grabno

720,57

217,27

20,93

9,58

3

2 *

47

50 *

10,13

4.   

Milówka

350,53

210,66

10,11

5,71

1

2 *

10

15 *-

4,38-

5.   

Olszyny

693,05

148,3

26,03

8,67

1

3 *

25

30 *

6,34

6.   

Dębina Zakrzowska

129,87

0,9

0,05

1,31

1*

5-

3,8-

7.   

Biadoliny Radłowskie

746284

897,89

5,91

16,51

4

5*

47

40 *

5,26

8.   

Zakrzów

370,12

100,79

1,40

4,7

2

 

20

 

4,25 

9.   

Wielka Wieś

795,20

124,47

50,16

9,7

4

2 *

116

80 *

20,21

10.     

Sukmanie

313,47

64,52

20,70

4,0

-

-

0-

11.     

Łukanowice

329,53

3,79

16,52

3,5

3

19

5,42

12.     

Rudka

158,95

82,61

2,92

2,44

1

10

4,09

13.     

Łopoń

572,56

137,86

0,20

7,2

1

2 *

10

20 *

4,17

14.     

Isep

227,78

3,69

72,78

7,3

-1

10-

1,37-

15.     

Razem

 

 

 

92,32

51

794

8,6

Ponadto 6 pszczelarzy o liczbie 225 rodzin pszczelich posiada pasieki poza granicami gminy Wojnicz :Dębno – 1pszczelarz—10 rodzin , Jaworsko – 1pszczelarz – 12 rodzin , Tarnów –1pszczelarz – 50 rodzin , Siekierczyna – 1pszczelarz –80 rodzin , Brzesko – Okocin –1pszczelarz – 20 rodzin , Złota –1pszczelarz – 55 rodzin .

*         dotyczy pszczelarzy nie zrzeszonych w Kole Pszczelarzy w Wojniczu.