Straty w pasiekach po wielkiej wodzie

W piątek - 26.06.2009 - woda z Więckówki zalała pasiekę pana Stefana Pławeckiego. Zniszczeniu uległa cała pasieka - 40 rodzin pszczelich i 30 odkładów. Zdjęcia przedstawiają sytuację przed i po dwudniowych wstępnych pracach porządkowych. Jedynie ogrodzenie zapobiegło zabraniu uli przez wodę do Dunajca.