Udział pszczelarzy Koła Wojnicz w szkoleniu
marzec 2012 r.
Kamianna

Muzeum Pszczelarstwa w Kamiannej.