Wojnicki rynek miodu

Rynek określany jako ogół stosunków zachodzących między podmiotami uczestniczącym w procesach wymiany. Tymi podmiotami są pszczelarze sprzedający miód, którzy reprezentują i kształtują podaż i nabywcy czyli mieszkańcy którzy reprezentują  popyt na miód, a także wzajemne stosunki między nimi. Stosunki między pszczelarzami, a konsumentami miodu mogą być krótkotrwałe ale często nawiązują się długotrwałe więzi, wynika z tego, że pszczelarze mają stałych nabywców a kupujący stałych producentów. Producenci ci gwarantują miód najwyższej jakości tzn. „Miód Wojnicki”. Stali nabywcy mają pewność kupna miodu o znanych walorach smakowo - leczniczych.

Konsumenci Wojnicza również zaopatrują się w miód od  przyjeżdżających handlarzy, którzy często nie posiadają pasieki ale  przyklejają na słoikach etykiety miód z własnej pasieki a w rzeczywistości wlewają miód z importu tzn. z Ukrainy, Rosji, Czech i Chin.

Ja skupię się na podaży miodu jaką kształtują pszczelarze z naszego Koła. Ponieważ nie znam wartości miodu sprzedawanego przez przygodnych handlarzy. W ostatnim dziesięcioleciu na terenie naszej gminy pasieki prowadzi 50 pszczelarzy o liczbie od –900 -960 rodzin pszczelich Z tego Gminne Koło Pszczelarzy zrzesza od 42 do 45 pszczelarzy o liczbie około 900 rodzin pszczelich Poza strukturą gminnego związku pszczelarskiego pozostaje 5 do 8 pszczelarzy o liczbie 50-60 rodzin pszczelich. Koło w Wojniczu szacuje, że średnia produkcja miodu od 1 rodziny kształtuje się  8-10 l (1 l = 1,42 kg) tj. 11.36-14,2 kg. Wydajność rodzin jest niska na co składa się kilka czynników:

  1. Pszczelarze z Wojnicza prowadzą pasieki stacjonarne. Znaczna ilość pożytków w Wojniczu to pożytki wczesnowiosenne (wierzba, klony, mniszek, sady, akacja) i rodziny nie dochodzą do wystarczającego rozwoju, aby wykorzystać pożytki. Również warunki pogodowe w czasie występowania tych pożytków są przeważnie niekorzystne. Duża ilość dni chłodnych i deszczowych.

  2. Pszczelarze w Wojniczu prowadzą gospodarkę naturalną,.  korzystają z miejscowych naturalnych pożytków oraz przetrzymując w rodzinach pszczelich miód do pełnej dojrzałości (pełnego zasklepienia ramek) aby uzyskać miód najwyższej jakości. Często po nadejściu czerwcowych opadów pszczoły zużywają wcześniej zgromadzone zapasy miodu na swój rozwój, obniżając zbiór miodu.

  3. Pszczelarze z Koła gminnego uwzględniając zalecenia zarządu w sprawie higieny pasiek dokonują wymiany ramek każdego roku w granicach 50%. Odbudowa 10-12 ramek w sezonie pszczelarskim przez każdą rodzinę odbija się zmniejszeniem produkcji miodu. Miód jednak jest znoszony do rocznych ramek (woszczyny) czystych białych ramek - zachowując wspaniały zapach zbieranych nektarów i zapach wosku. Wielu konsumentów kupujących miód u naszych pszczelarzy ceni sobie te walory miodu i są stałymi nabywcami. Rynek miodu jest szczególnym rynkiem, gdzie produkcja trwa 3-4 miesiące, a konsumpcja cały rok. Wymaga to od pszczelarza takiego przechowywania miodu, aby nie tracił na wartości. Łączna produkcja miodu przez pszczelarzy w Wojniczu wynosi 6400 kg tj. 6;4 tony. Pszczelarze na potrzeby rodzin zużywają 15 kg tj. 50 pszczelarzy po 15 kg = 750 kg. Produkcja towarowa może wynieść okolo.5,6 tony i stanowi to 80% łącznej podaży na terenie gminy. Łączna podaż miodu na terenie gminy wynosi 7 ton, co przy liczbie mieszkańców 12869 daje spożycie miodu na poziomie 0,54 kg na 1 mieszkańca ( przy krajowym spożyciu 0,3 kg/1 mieszkańca). Wyższe spożycie miodu w naszej gminie to efekty pracy oświatowej naszego Koła i wysokiej jakości miodu. Ceny miodu kształtują się w granicach  od 25 do 30 zł/1l.  Ceny miodu kształtują koszty produkcji i wydajność od rodziny. Na koszty produkcji miodu  składają się koszty amortyzacji uli, sprzętu pasiecznego, zakup rodziny, dzierżawy terenów pod pasiekę i koszty zmienne tj. zużycie środków do produkcji miodu i węzy, ramek, cukru, leków, koszty robocizny, zakup matek.

Koszty stałe dla pasieki 10 rodzinnej:

Ul. wielkopolski - 10 sztuk po 300 zł

3000 zł
Zakup węzy - ( 5 kg po 30 zł/kg)  150 zł
Zakup roi - 10 po 150zł 1500 zł

Razem

4650 zł

Okres użytkowania uli 10 lat

Amortyzacja roczna

465 zł

Razem koszty stałe

4650 zł

Koszty zmienne:

zakup węzy do odnowy ramek

150 zł
zakup 50 sztuk ramek po 2 zł   100 zł
zakup cukru na podkarmianie zimowe
130kg po 3,50 zł
455 zł
zakup leków do walki z warrozą 140 zł
koszt robocizny (120h po 8zł) 960 zł
koszt bieżącej konserwacji 100 zł

Razem

1905 zł

Podsumowanie

koszty całkowite

2370 zł
zysk ze sprzedaży 5kg wosku po 15zł 75 zł
koszt produkcji miodu (2370-75) 2295 zł
pasieka wydajności 8l/rodzinę produkuje 80 l miodu

koszt produkcji litra miodu (2295zł : 80l)

28,69 zł

Gdyby pszczelarz naliczył sobie tylko 30 % zysku wraz ryzykiem mniejszych zbiorów cena 1 litra miodu musi wynosić (28,69 + 8,61 zł) = 37,30 zł

Porównując z cenami innych produktów żywnościowych przy uwzględnieniu szczególnych walorów miodu jest to cena odpowiednia do walorów odżywczych i leczniczych tego produktu.

 

Wielu moich nabywców stwierdza, że w diecie ich dzieci poważny udział stanowi miód i jest to dieta zdrowsza i tańsza niż tradycyjna oparta na mięsie i wędlinach. Pewna rodzina kupuje u mnie 20 l miodu w okresie miodobrania. Jest to rodzina 4 osobowa, co daje spożycie 5 l na osobę co równa się 1000% średniego spożycia w gminie. Pani prowadząca gospodarstwo domowe posiada wyższe wykształcenie i docenia zdrową żywność. Jej rodzina, a szczególnie dzieci cenią sobie śniadania z bułeczką z masłem  i miodem. Po przejściu na tę dietę skończyły się kłopoty z zatruciami i uczuleniami.

Osoby w podeszłym wieku stwierdza, że szklanka wody przegotowanej z łyżeczką miodu rano dodaje im energii i poprawia samopoczucie na cały dzień. Mamy nadzieję, że naszą działalność pozytywną jako Koło Pszczelarzy będziemy dalej kontynuować i przyczyniać się do uzupełniania stołów mieszkańców Wojnicza w niekwestionowany co do jakości produkt jakim jest miód.