WYKAZ CZŁONKÓW KOŁA PSZCZELARZY
Stan na 12.02.2017r.

Lp.

Nazwisko i imię

Liczba rodzin

1 Batko Katarzyna
2 Bączek Jan 25
3 Biedroń Tomasz 5
4 Bogusz Wincenty 15
5 Bojko Zbigniew 4
6 Brzeżański Edward 30
7 Chudyba Marcin 36
8 Dziaduła Marian 15
9 Dudzik Marek 70
10 Fior Stanisław 15
11 Golonka Kazimierz 20
12 Gołąb Andrzej 16
13 Haraf Aldona 52
14 Jasina Andrzej 40
15 Kawa Mieczysław 120
16 Kawa Tomasz 7
17 Kawa Piotr 20
18 Koczwara Józef 25
19 Korbel Marcin 15
20 Kuboń Tadeusz 10
21 Ładoń Wiesław 8
22 Makowski Wiesław 6
23 Mamrosz Eugeniusz 30
24 Michałek Władysław 6
25 Michałek Zenon 25
26 Mizera Włodzimierz 8
27 Nitsch Adam 35
28 Nieć Jarosław 22
29 Nosek Piotr 80
30 Nowak Bolesław 25
31 Nowak Grzegorz 3
32 Opioła Maria 7
33 Osmęda Jan 25
34 Osmęda Natalia 3
35 Pławecki Stefan 20
36 Polański Krzysztof 5
37 Powroźnik Czesław 6
38 Powroźnik Ryszard 15
39 Prokop Kazimierz 20
40 Przeklasa Henryk 10
41 Robak Marcin 30
42 Ropelewski Oskar 35
43 Sidor Kazimierz 40
44 Sikorska Renata 25
45 Stróżak Szczepan 20
46 Stolarz Kazimierz 17
47 Szczerba Józef 6
48 Szczęsny Stanisław 50
49 Wnętrzak Marcin 6
50 Woda Stanisław 40
51 Wojnicki Władysław 5
52 Wołek Jan 10
53 Wrona Konstanty 40
54 Wrona Lesław 20
55 Zając Bolesław 25
56 Zelek Józef 10
     
  Razem 1283