Podziękowanie dla Pana Józefa Szczerby, długoletniego sekretarza koła, który zrezygnował z funkcji sekretarza pozostając dalej członkiem zarządu i aktywnym działaczem koła pszczelarzy.