Udział Pocztu Sztandarowego Koła Wojnicz w Jubileuszu 30-lecia Koła Pszczelarzy w Pleśnej