PLAN ZEBRAŃ

KOŁA PSZCZELARZY w WOJNICZU na 2017 r.

Miejsce zebrań: Warsztaty Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Jana Pawła II w Wojniczu

 

Data

TEMATYKA

12 luty

Zebranie sprawozdawczo-programowe

23 kwiecień

Zebranie ogólne:
Zamówienia na pakiety, odkłady, sprzęt pszczelarski
Szkolenie na temat: Przygotowanie pszczół do rozwoju i zbioru, robienie pakietów i odkładów.
Omówienie sadzenia drzew

04 czerwiec

Zebranie ogólne.
Zaopatrzenie w cukier i środki do walki z chorobami pszczół.

08 październik

Zebranie ogólne.
Podsumowanie roku  pszczelarskiegoPLAN SZKOLEŃ, SPOTKAŃ TOWARZYSKICH I WYCIECZEK
25 luty III Konferencja Pszczelarska w Szynwałdzie
03-05 marzec Szkolenia pszczelarzy organizowane przez Podgórski Związek Pszczelarzy w Kamiennej.

01-02 lipiec

Udział w biesiadzie Bartnika Sądeckiego

04 grudzień

Pielgrzymka pszczelarzy do Częstochowy

Członkowie zainteresowani udziałem w wycieczkach i spotkaniach towarzyskich proszeni są o zgłaszanie się do osób prowadzących i odpowiedzialnych za organizację tych imprez.

Termin zgłoszenia: do końca miesiąca poprzedzającego daną imprezę !