Obchody 30-lecia Domu Pszczelarza w Tarnowie
09 sierpień 2014

Obchody rozpoczęły się dziewiątego sierpnia o godzinie jedenastej od uroczystej Mszy Świętej w Kościele Księży Misjonarzy w Tarnowie. Następnie p. Albert Radwan wygłosił prelekcję na temat historii pszczelarstwa na ziemi tarnowskiej. Wręczono odznaczenia.
Dla zgromadzonych gości wystąpiła Orkiestra Dęta OSP Wola Rzędzińska.
Chwilę później rozpoczęły się wykłady. Profesor Paweł Chorbiński mówił o produktach pszczelich, a mgr Bolesław Buratowski poruszył temat: "pszczoła a środowisko naturalne".
Dla gości przewidziano także atrakcyjne gry i zabawy.

Na uroczystości nie mogło zabraknąć Pocztu Sztandarowego koła z Wojnicza.