XXV Biesada u Bartnika
Stróże k/Grybowa
2-3 lipca 2016